Iskeeminen sydänsairaus

Sepelvaltimotauti (CHD) on orgaaninen ja toiminnallinen sydänlihaksen vaurio, joka johtuu sydämen lihaksen verenkierron puuttumisesta tai lopettamisesta (iskeeminen lääke). IHD voi ilmetä itsensä akuutiksi (sydäninfarkti, sydämenpysähdys) ja krooninen (angina pectoris, postinfarkti sydänkohtaus, sydämen vajaatoiminta). Sepelvaltimon taudin kliiniset oireet määräytyvät taudin erityisellä muodolla. IHD on yleisin äkillisen kuoleman aiheuttaja maailmassa, mukaan lukien työikäiset ihmiset.

Iskeeminen sydänsairaus

Sepelvaltimotauti on vakava ongelma modernissa kardiologiassa ja lääketieteessä yleensä. Venäjällä noin 700 tuhatta IHD: n eri muotojen aiheuttamia kuolemantapauksia kirjataan vuosittain maailmassa, IHD: n kuolleisuus on noin 70%. Sepelvaltimotauti vaikuttaa todennäköisemmin aktiivisen iän miehiin (55-64-vuotiaat), mikä johtaa vammaisuuteen tai äkilliseen kuolemaan.

Sepelvaltimotaudin kehityksen ytimessä on verenkierron sydämen lihaksen ja todellisen sepelvaltimon virtauksen välinen epätasapaino. Tämä epätasapaino voi kehittyä johtuen sydänlihaksen voimakkaasta lisääntymisestä verenkierrossa, mutta sen riittämättömästä toteutuksesta tai tavanomaisesta tarpeesta, mutta sepelvaltimotien jyrkkää vähenemistä. Verenkiertohäiriö sydänlihakseen on erityisen voimakasta siinä tapauksessa, että sepelvaltimoiden veren virtaus pienenee ja sydänlihaksen tarve veren virtaukselle kasvaa voimakkaasti. Sydämen kudosten riittämättömyys verenkierrosta, hapen nälänhäviöt ilmenevät erilaisten sepelvaltimotautien muodossa. CHD-ryhmään kuuluvat myokardiaalisen iskeemian akuutit kehittyvät ja kroonisesti esiintyvät tilat, joita seuraa sen myöhemmät muutokset: dystrofia, nekroosi, skleroosi. Näitä kardiologian olosuhteita pidetään myös itsenäisinä nosologisina yksikköinä.

Sepelvaltimotautien syyt ja riskitekijät

Sepelvaltimotaudin kliinisten tapausten ylivoimainen enemmistö (97-98%) johtuu aivoverisuonten ateroskleroosista, joilla on vaihteleva vaikeusaste: ateroskleroottisen plaketin lumen pienestä kapenemisesta täydellisen verisuonten tukkeutumisen vuoksi. 75%: lla sepelvaltimon ahtauma, sydänlihassolut vastasivat hapen puutteeseen ja potilaat kehittävät anginaa.

Muut syyt sepelvaltimotautia ovat sepelvaltimoiden tromboembolia tai spasmi, joka yleensä kehittyy olemassa olevan ateroskleroottisen vaurion taustalla. Cardiospasm pahentaa sepelvaltimoiden tukkeutumista ja aiheuttaa sepelvaltimotautien ilmenemismuotoja.

CHD: n esiintymiseen vaikuttavat tekijät:

Auttaa ateroskleroosin kehittymiseen ja lisää sepelvaltimotaudin riskiä 2-5 kertaa. Sepelvaltimotautien riskin kannalta vaarallisimmat ovat hyperlipidemia tyypit IIa, IIb, III, IV sekä alfa-lipoproteiinien määrän väheneminen.

Verenpaine lisää todennäköisyyttä kehittää CHD 2-6 kertaa. Potilailla, joilla on systolinen verenpaine = 180 mm Hg. Art. ja korkeampi iskeeminen sydänsairaus esiintyy jopa 8 kertaa useammin kuin verenpainetta alentavilla ihmisillä ja normaalin verenpainetason omaavilla ihmisillä.

Erilaisten tietojen mukaan tupakoivilla savukkeilla korostetaan sepelvaltimotauti 1,5-6 kertaa. Kuolleisuus sepelvaltimotautista miesten 35-64-vuotiaiden keskuudessa, tupakointi 20-30 savuketta päivittäin, on kaksi kertaa suurempi kuin saman ikäryhmän tupakoimattomien keskuudessa.

Fysikaalisesti inaktiiviset ihmiset ovat vaarassa kehittää sepelvaltimotautia 3 kertaa enemmän kuin aktiivisen elämäntavan johtajat. Hypodynamian ja ylipainon yhdistelmänä tämä riski kasvaa merkittävästi.

 • heikentynyt hiilihydraattitoleranssi

Diabetes mellitus, mukaan lukien latentti diabetes, sepelvaltimotaudin esiintyvyys lisääntyy 2-4 kertaa.

Sellaisiin tekijöihin, jotka muodostavat vaaran CHD: n kehitykselle, tulisi olla myös raskaana oleva perinnöllisyys, miespuolinen sukupuoli ja vanhukset. Useiden alttiiden tekijöiden yhdistelmällä seerumin sydänsairauden kehittymisen riski kasvaa merkittävästi.

Iskeemian syyt ja nopeus, sen kesto ja vakavuus, yksilön kardiovaskulaarisen järjestelmän alkutila määrittävät yhden tai toisen sepelvaltimotautomuoton esiintymisen.

Haimatulehduksen luokittelu

Työskentelyluokituksena, WHO: n (1979) suositusten ja USSR: n (1984) lääketieteellisen akatemian ESCC: n suositusten mukaisesti, kliinisten kardiologien käyttämät IHD-muodot ovat seuraavat:

1. Äkillinen sepelvaltimotauti (tai primaarinen sydänpysähdys) on äkillinen, odottamaton tila, joka oletettavasti perustuu sydänlihaksen sähköiseen epästabiiliuteen. Äkillisestä sepelvaltimotauti tarkoittaa välittömiä tai kuolemaa, joka tapahtui viimeistään 6 tuntia sydänkohtauksen jälkeen todistajien läsnäollessa. Säilytä äkillinen sepelvaltimotauti menestyksekkäästi elvytyksellä ja kuolemalla.

2. Angina pectoris:

 • stressin angina (kuormitus):
 1. vakaa (funktionaalisen luokan I, II, III tai IV määritelmän kanssa);
 2. epävakaa: ensiksi ilmennyt, progressiivinen, varhainen postoperatiivinen tai infarktin angina pectoris;
 • spontaani angina (synn. eritys, variantti, vasospastinen, Prinzmetal angina)

3. Sydänlihaksen iskemiin kivuton muoto.

4. Sydäninfarkti:

 • suuri polttopiste (transmural, Q-infarkti);
 • pieni keskipiste (ei Q-infarkti);

6. Sydämen johtumisen ja rytmihäiriöt (muoto).

7. Sydämen vajaatoiminta (muoto ja vaihe).

Kardiologiassa on käsite "akuutti sepelvaltimoireyhtymä", joka yhdistää erilaisten sepelvaltimotautien muotoja: epästabiili angina, sydäninfarkti (Q-aallolla ja ilman Q-aaltoa). Joskus tämä ryhmä sisältää sepelvaltimotautia aiheuttavan äkillisen sepelvaltimon kuoleman.

Sepelvaltimotauti oireet

Sepelvaltimon taudin kliiniset oireet määräytyvät taudin spesifisellä muodolla (ks. Sydäninfarkti, angina). Yleisesti iskeemisellä sydänsairaudella on aallotettu kurssi: stabiilisti normaalin terveydentilan jaksot vaihtelevat akuutin iskeemian jaksojen kanssa. Noin 1/3 potilaista, erityisesti hiljaisella sydänlihaksen iskemällä, ei tunne IHD: n läsnäoloa lainkaan. Sepelvaltimotaudin eteneminen voi kehittyä hitaasti vuosikymmenien ajan; tämä voi muuttaa taudin muotoa ja siksi oireita.

Sepelvaltimotaudin yleiset oireet ovat rintakipu, joka liittyy fyysiseen rasitukseen tai stressiin, selkäkipu, käsi, alaleuka; hengenahdistus, sydämen sydämentykytys tai keskeytyksen tunne; heikkous, pahoinvointi, huimaus, tietoisuuden pilkkoutuminen ja pyörtyminen, liiallinen hikoilu. Usein sepelvaltimotauti on havaittavissa kroonisen sydämen vajaatoiminnan kehittymisvaiheessa, jossa esiintyy turvotusta alaraajoissa, vaikea hengästyneisyys, pakottamalla potilaan pakko istuu.

Nämä sepelvaltimotaudin oireet eivät yleensä tapahdu samanaikaisesti, tietyn sairauden muodolla, iskeemian tiettyjen iskeemisten oireiden esiintyvyys.

Ensisijaisen sydämenpysähdyksen harhaajat potilailla, joilla on iskeeminen sydänsairaus, voivat olla episodisia, mikä aiheuttaa epämukavuutta rintalastan takana, kuoleman pelko ja psyko-emotionaalinen kykenevyys. Ärtyvän sepelvaltimon kuoleman vuoksi potilas menettää tajunnan, hengitys pysähtyy, pääverisuonissa ei ole pulssia (reisiluun, karotidi), sydämen ääniä ei kuulla, oppilaat laajenevat, iho muuttuu vaaleanharmaaksi sävyksi. Primaarisen sydämenpysähdyksen tapaukset aiheuttavat jopa 60% kuolemista sepelvaltimotauti, lähinnä esihoidon vaiheessa.

Sepelvaltimotautien komplikaatiot

Sydänlihaksen hemodynaamiset häiriöt ja sen iskeeminen vaurio aiheuttavat lukuisia morfosfunktionaalisia muutoksia, jotka määrittävät sepelvaltimotautin muodon ja ennusteen. Myokardiaalisen iskeemian tuloksena ovat seuraavat dekompensaatiomekanismit:

 • sydänlihassolujen energia-aineenvaihdunnan puuttuminen - kardiomyosyytit;
 • "Tuntematon" ja "nukkuminen" (tai lepotilas) sydänlihakset - vasemman kammion supistumiskerroksen muoto potilailla, joilla on ohimenevää sepelvaltimotautia;
 • diffuusi ateroskleroottisten ja keskittyvien infarktin sydänlihaksen kehittyminen - vähentää toimivien kardiomyosyyttien lukumäärää ja sidekudoksen kehittymistä paikalleen;
 • sydänlihasten systolisten ja diastolisten toimintojen rikkominen;
 • sydänlihaksen hajoamisen, johtumisen, automatismin ja supistumiskyvyn häiriö.

Nämä morfosfunktionaaliset muutokset sydänlihassa iskeemisessä sydänsairaudessa johtavat sepelvaltimoiden verenkierron pysyvän laskuun, eli sydämen vajaatoimintaan.

Iskeemisen sydäntaudin diagnosointi

Sepelvaltimotauti diagnosoidaan kardiologit kardiologisessa sairaalassa tai apteekissa käyttämällä erityisiä instrumentaalisia tekniikoita. Haastatellessa potilasta selvitetään sepelvaltimotaudille tyypillisiä valituksia ja oireita. Tutkinnassa määritetään turvotus, ihon syanoosi, sydämen murmurit ja rytmihäiriöt.

Laboratorio- ja diagnostiset testit käsittelevät spesifisten entsyymien tutkimusta, jotka lisääntyvät epävakaalla angina pectoralla ja infarktilla (kreatiinifosfokinaasi (ensimmäisten 4-8 tunnin aikana), troponiini-I (7-10 päivää), troponiini-T (10-14 päivää), aminotransferaasi, laktaattidehydrogenaasi, myoglobiini (ensimmäisenä päivänä)). Nämä solunsisäiset proteiinientsyymit kardiomyosyyttien tuhoutumisessa vapautuvat veren (resorptio-nekroottinen oireyhtymä). Tutkimus suoritetaan myös kokonaiskolesterolipitoisuuden, alhaisen (aterogeenisen) ja korkean (anti-aterogeenisen) tiheyden lipoproteiinien, triglyseridien, verensokerin, ALT: n ja AST: n (ei-spesifisten sytolyysimerkkien) tasolla.

Sydämen sairauksien, mukaan lukien sepelvaltimotauti, diagnoosi tärkein keino on sydämen sähköisen aktiivisuuden EKG-rekisteröinti, jonka avulla voidaan havaita normaaleja myokardiaalisia toimintamuotoja. Echokardiografia - sydämen ultraäänitutkimus mahdollistaa sydämen koon, ontelojen ja venttiilien tilan, arvioi sydänlihaksen supistuvuutta, akustista kohinaa. Joissakin tapauksissa sepelvaltimotauti, jossa stressi sydänkardiografia - ultraäänidiagnostiikka käyttäen annostusta, tallentamalla sydänlihasiskemia.

Iskeemisen sydänsairauden diagnosoinnissa käytetään laajalti kuormittavia toiminnallisia testejä. Niitä käytetään sepelvaltimotaudin varhaisvaiheiden tunnistamiseen, kun loukkauksia on vielä mahdotonta määrittää levossa. Stressitestiä, kävelyä, kiipeilyportaita, kuormituksia simulaattoreihin (kuntopyörä, juoksumatto), jota käytetään sydämen suorituskyvyn EKG-kiinnittämisessä. Toimintakokeiden rajallinen käyttö joissakin tapauksissa johtuu siitä, että potilaat eivät kykene suorittamaan tarvittavaa kuormitusta.

Holterin EKG-päivittäinen seuranta sisältää EKG: n rekisteröinnin päivän aikana ja paljastaa sydämen toistuvat poikkeavuudet. Tutkimuksessa käytetään kannettavaa laitetta (Holter-näyttöä), joka on kiinnitetty potilaan olkapäälle tai vyötärölle ja lukemista varten sekä itse havainnointilomakkeen päiväkirjaan, jossa potilas merkitsee hänen toimintansa ja terveydentilan muutokset tunneittain. Seurantaprosessissa saatuja tietoja käsitellään tietokoneessa. EKG-seuranta mahdollistaa paitsi sepelvaltimotaudin esiintymisen tunnistamisen myös niiden esiintymisen syyt ja olosuhteet, mikä on erityisen tärkeätä angina pään diagnoosissa.

Extraosofageaalinen EKG (CPECG) mahdollistaa tarkan arvioinnin sydänlihaksen sähkönsiirtymiskyvyn ja johtokyvyn suhteen. Menetelmän ydin koostuu anturin lisäämisestä ruokatorveen ja sydämen toimintaindikaattoreiden rekisteröimisestä ohittaen ihon, ihonalaisen rasvan ja rintakehän aiheuttamat häiriöt.

Sepelvaltimoiden angiografian johtaminen sepelvaltimotaudin diagnosoinnissa sallii kontrastin sydänlihaksiaaltoja ja määrittää niiden vioittumisen, stenoosin tai okkluusiomäärän. Sepelvaltimoiden angiografiaa käytetään sydämen verisuonikirurgian kysymykseen. Kontrastiainetta käyttämällä mahdolliset allergiset ilmiöt, mukaan lukien anafylaksia.

Iskeemisen sydänsairauden hoito

CHD: n erilaisten kliinisten muotojen hoidossa on omat erityispiirteensä. On kuitenkin mahdollista tunnistaa sepelvaltimotaudin hoitoon käytetyt tärkeimmät ohjeet:

 • ei-lääkehoito;
 • lääkehoito;
 • kirurginen myokardiaalinen revaskularisaatio (sepelvaltimo ohitussiirto);
 • endovaskulaaristen tekniikoiden käyttö (sepelvaltimoiden angioplastiat).

Ei-lääkehoito sisältää toimintatavat elämäntavan ja ravitsemuksen korjaamiseksi. Sepelvaltimotautien eri oireiden ilmetessä esiintyy toiminnan toimintarajoitusta, koska liikunnan aikana sydänlihaksen verenkierto ja hapen kysyntä lisääntyvät. Tyytymättömyys sydänlihaksen tarpeeseen aiheuttaa itse asiassa CHD-ilmentymiä. Siksi sydänsairauden kaikissa muodoissa potilaan aktiivisuus on vähäinen ja sen asteittainen laajeneminen kuntoutuksen aikana.

CHD: n ruokavaliota rajoittaa veden ja suolan saanti ruokavaliolla sydänlihaksen kuormituksen vähentämiseksi. Vähärasvainen ruokavalio on myös määrätty hidastamaan ateroskleroosin etenemistä ja torjumaan liikalihavuutta. Seuraavat tuoteryhmät ovat rajalliset ja mahdollisuuksien mukaan poissuljetut: eläinperäiset rasvat (voi, paistinpannu, rasvainen liha), savustetut ja paistetut elintarvikkeet, nopeasti absorboivat hiilihydraatit (runsaat leivonnaiset, suklaa, kakut, makeiset). Normaalin painon säilyttämiseksi on välttämätöntä säilyttää tasapaino kulutetun ja kulutetun energian välillä. Jos painon alentaminen on välttämätöntä, kulutettujen ja kulutettujen energiavarojen välisen vajeen tulisi olla vähintään 300 kCl päivässä ottaen huomioon, että henkilö viettää päivässä noin 2 000 - 2 500 kCl normaalia liikuntaa.

Sepelvaltimotautihoidon lääkehoito määrätään kaavalla "A-B-C": verihiutaleiden, β-salpaajien ja kolesterolia alentavia lääkkeitä. Jos vasta-aiheita ei ole, on mahdollista määrätä nitraatteja, diureetteja, rytmihäiriölääkkeitä jne. Sydämen sydänsairauden meneillään olevan lääkehoidon vaikutus ja sydäninfarktin vaara ovat merkkejä sydänkirurgin neuvonnasta kirurgisen hoidon ratkaisemiseksi.

Kirurgista sydänlihaksen revaskularisaatiota (sepelvaltimoiden ohitusleikkausta - CABG) käytetään palauttamaan verenkierto iskeemiselle alueelle (revaskularisaatio), jolla on resistenssi jatkuvalle farmakologiselle hoidolle (esimerkiksi stabiili angina III ja IV FC). CABG: n ydin on se, että aortan ja sydänsairauden välinen verisuonisto on asetettu kavennuksen tai okkluusiokohdan alapuolelle. Tämä luo ohitusvaskulaarisen kerroksen, joka toimittaa veren myokardiaalisen iskeemian kohdalle. CABG-leikkaus voidaan suorittaa käyttämällä sydänpulmonaalista ohitusta tai työ sydämessä. Perkutaaninen transluminaalinen sepelvaltimotauti (PTCA) on minimaalisesti invasiivinen kirurginen toimenpide stenoottisen astian CHD-ilmapallon "laajenemiselle", jonka jälkeen rungon stentti implantoidaan, joka pitää aluksen lumen riittävänä veren virtaukselle.

Sepelvaltimotaudin ennuste ja ehkäisy

CHD: n ennusteen määrittely riippuu eri tekijöiden keskinäisestä riippuvuudesta. Se vaikuttaa siten haitallisesti sepelvaltimotaudin ja valtimotukosten, vaikeiden lipidimetabolian ja diabeteksen yhdistelmän ennusteeseen. Hoito voi vain hidastaa sepelvaltimotautien tasaista etenemistä, mutta ei lopettaa sen kehittymistä.

Tehokkain sepelvaltimotautien ennaltaehkäisy on vähentää uhkien haitallisia vaikutuksia: alkoholin ja tupakan poistaminen, psyko-emotionaalinen ylikuormitus, optimaalisen painon säilyttäminen, liikunta, verenpaineen hallinta, terveellinen syöminen.

Miten sepelvaltimotautien kansanhoito voi parantaa potilaan tilaa

Perinteisen lääketieteen menetelmiä käytetään useiden sairauksien hoitoon. Kaikki työkalut ovat erittäin turvallisia. Tällaisen hoidon tehokkuus ei kuitenkaan ole aina korkea.

Sydän- ja verisuonijärjestelmän sairauksien, ja erityisesti iskeemisen sydänsairauden, hoitoon käytetään useita reseptejä kasviperäisistä ainesosista.

Pitäisikö minun käyttää

Iskeemisen sydänsairauden alkuvaiheissa lääkekasvien kansanvastaiset keinot voivat olla tärkein keino kehittää oireita.

Jotta hoito olisi tehokasta, on tarpeen kuulla lääkärin valitsemaan tarvittava lääkekokoelma. Monikomponenttisen koostumuksen avulla saadaan monimutkainen vaikutus, joka vaikuttaa kaikkiin taudin oireisiin.

Lääkekasvien ottamisen erityispiirteet lääketieteellisiin valmisteisiin verrattuna ovat se, että niitä on käytettävä kauan. Kasvien aktiivisilla komponenteilla ei ole välittömiä toimenpiteitä. Mutta ne voivat kerääntyä kehoon estäen näin oireiden puhkeamisen.

Mahdolliset riskit

Itsetalihoitoa sydämen iskemian sattuessa ei voida hyväksyä. Perinteisen lääketieteen voi määrätä vain lääkäri ja tarvittaessa täydentää perinteisiä lääkkeitä.

Turvalliset reseptit iskeemiselle

Kasviperäinen lääketiede parantaa potilaan elämänlaatua. Oikealla reseptillä se lisää hoidon turvallisuutta ja parantaa lääkkeiden vaikutusta.

Valkosipuli ja kanerva

Valkosipuli pystyy laajentamaan verisuonia ja lisäämällä supistusten amplitudia. Lisäksi se estää ateroskleroottisten plakkien muodostumista, koska se vaikuttaa aineenvaihduntaan ja edistää kolesterolin poistamista.

Lääkkeiden valmistukseen valkosipuli on murskattava, sekoitettava yhtä suuri määrä hunajaa ja vaatii viikkoa. Ota tämä lääke kolme kertaa päivässä, rkl, puolessa tunnissa ennen aterioita.

Heatherilla on positiivinen vaikutus rytmihäiriöiden ilmenemismuotoihin. Sitä käytetään keittämisessä, josta 50 grammaa yrttejä kiehuu 500 ml: aan vettä. Tuloksena oleva liuos syötetään toista päivää. Sekoita liemi, lisää se teetä 50 ml: n per muki.

Verenkierron palauttaminen

Seos äyriäisnestä, persilasta ja kamomillasta, joka on samassa suhteessa murskattu ja kaadettu kiehuvaan veteen. Infuusion osuus: 50 grammaa seosta 500 ml: aan vettä. Liuos on valmis kolmen tunnin infuusion jälkeen. Ota tämä työkalu ennen aterioita.

Rintatanssin valitseminen: mikä on parempi ostaa, millaiset mallit eroavat, miten sitä käytetään? He kysyivät - me vastaamme!

Miten automaattinen verenpaineen mittauslaite toimii, miten se eroaa puoliautomaattisesta ja mekaanisesta, lue täältä.

Jos testit ovat osoittaneet lisääntynyttä ESR: tä veressä - mitä tämä tarkoittaa? Pitäisikö minun peloissaan tai odottaa mitään kauheaa? Opi kaikki yksityiskohdat.

Kipu sydämessä

Lasi kiehuvaa vettä kaada ruokalusikallinen tällaisten ainesosien seoksesta:

 • sitruunamaljasta - 15 grammaa;
 • Kumina - 10 grammaa;
 • periwinkle - 10 grammaa;
 • valerian - 15 grammaa;
 • hawthorn - 20 grammaa;
 • Myrsky - 30 grammaa.

Sepelvaltimotautien ehkäisy

Valmista kaura. Voit tehdä tämän, kaada 50 grammaa kauraa 500 ml vettä, keitetään, sitten poistaa lämpöä. Haudutusta tulisi antaa infuusiona useita tunteja. Tuloksena oleva liemi kaada 70 grammaa selektiivisesti leikattuja elekampaanin juuria.

Tuo seos kiehuvaan ja vaatii sitten 2 tuntia. Kasta liuos ja lisää 30 grammaa hunajaa. Ota 2-3 kertaa päivässä ennen ruokailua puolilasista lientä.

Parantaa sydämen työtä. Voit tehdä tämän, syödä tyhjän vatsaan sekoittamalla kaksi munanvalkuaista, teelusikallista hunajaa ja kaksi lusikkaa hapankermaa.

Miten hoitaa kellään

Useimmin käytetyt kansanvastaiset lääkkeet sepelvaltimotautien hoidossa. Se voidaan pitää teetä koko ajan, aika ajoin pieniä taukoja.

Hedelmäjuoman infuusio 1 - 2 lusikkaa ennen aterioita. Sen valmistusta varten kaadetaan ruokalusikka haapapikasta kiehuvalla lasilla kiehuvaa vettä. Vaatimus vaatii lämpimässä paikassa. Voit käyttää lämpöä.

Jotta estettäisiin stenokardia-iskujen joutuminen kellään, lisätään yhtä suuri määrä äidinpakkausta. 12 rkl vihannesseosta kaada 7 kupillista kiehuvaa vettä, kääri ja vaadi päivä. Tuloksena oleva liuos pidetään hyvin viileässä paikassa. Juo kolme kertaa päivässä infuusionlasiin lisäämättä makeisia.

Sydän eliksiiri kotona

Tehokas korjaus sydänsairauksiin. Sen valmistukseen tarvitaan kaksi seosta:

 1. 500 g nestemäistä hunajaa sekoitetaan 500 g vodkan kanssa. Lämmitä matalalla lämmöllä, sekoittaen, kunnes pinnalle muodostuu kalvo. Poista lämpöstä ja anna seistä.
 2. Litrassa kiehuvaa vettä, joka on valmistettu puolen tunnin ajan seuraaviin yrtteihin:
  • cottonweed;
  • knotweed;
  • Motherwort;
  • Valerian;
  • kamomilla.
 3. Sen jälkeen, kun seos suodatetaan juustoraastin läpi.

Kahden seoksen yhdistämisen jälkeen lääke on varattu kolmelle päivälle pimeässä paikassa. Tämän eliksiirin hoito on vuosi. Ota työkalu tämän järjestelmän mukaisesti:

 • ensimmäinen viikko - tl aamulla ja illalla;
 • toinen viikko - rkl ruuasta aamulla ja illalla;
 • kolmas viikko on tauko.

Tarkastele ensimmäisiä sydänkohtauksen merkkejä naiselle, jotta tiedät tarkalleen, milloin ryhdyttävä toimiin auttamaan. Tämä on tärkeää!

Miten käyttäytyä sydäninfarktin jälkeen? Lue kaikki julkaisusta seurantakäsittelystä.

Mikä on angina pectoris, tarvittavat lääkkeet ja niiden annokset - kaikki yksityiskohdat löydät täältä.

Yhteensopivuus perinteisen hoidon kanssa

Sydämen iskeemisen hoidon lähestymistavan on oltava kattava. Perinteisten ja ei-perinteisten menetelmien yhdistelmä antaa parhaan tuloksen. Kasvien avulla tukevat sydämen lihaksia. Ja lääkkeet lopettavat akuutit olosuhteet.

Pakollisena hoitovaiheena on ruokavalion noudattaminen ja iskeemian kehittymiseen ja etenemiseen vaikuttavien tekijöiden rajoittaminen. On tarpeen vähentää stressitekijöiden vaikutusta ja lisätä moottorin toimintaa.

Lääketieteellinen ravitsemus merkitsee ruokavaliota:

 1. Suositellut tuotteet:
  • rusinat;
  • pähkinät;
  • hunaja;
  • kurpitsa ja sen siemenet;
  • raejuusto;
  • soija, soijaöljy ja jauhot;
  • sitrushedelmöitä;
  • merikala;
  • mansikat;
  • herneet;
  • koira nousi;
  • karpalot;
  • karviaisia.
 2. Poissuljetut tuotteet:
  • rasvainen liha;
  • margariinia ja voita.

ennusteet

Sepelvaltimotautihoidon perinteiset menetelmät antavat myönteisen vaikutuksen vain, jos noudatat asianmukaista ravitsemusta ja eliminoitat riskitekijöitä.

Pitkäaikainen hoito voi merkittävästi parantaa potilaan tilaa. Usein taudin kohtausten ja pahenemisten määrä vähenee ja joissakin tapauksissa jopa katoaa.

Sydänlihaksen iskemian parantamiseksi on välttämätöntä toteuttaa joukko toimia, joiden tarkoituksena on muuttaa elämäntapaa ja ravitsemusta. Tällä lähestymistavalla kansanvastaisten hoitojen tehokkuus kasvaa.

Oikein valittu kasviperäinen lääke luopuu vähitellen lääkeaineista ja ylläpitää terveyttä luonnollisten korjaustoimenpiteiden avulla.

Sepelvaltimotauti: mitä se on ja miten se hoidetaan

Sydämen häiriöt vaikeuttavat merkittävästi elämää, muuttavat tavanomaista rytmiä. Näitä ovat iskeeminen sydänsairaus - patologia, jonka myöhäinen hoito on täynnä vammaisuutta tai jopa kuolemaa. Potilailla, joilla on tämä diagnoosi, kuolema esiintyy 40 prosentissa tapauksista, joten on äärimmäisen tärkeää diagnosoida negatiiviset muutokset ajan kuluessa ja toteuttaa toimenpiteitä sydämen terveydentilan ylläpitämiseksi.

Mikä on sepelvaltimotauti ja miten se on vaarallista?

IHD ilmenee akuutin tai kroonisen sydänlihaksen vaurio. Tämä prosessi on seurausta lihasten riittämätön ravitsemus tai täydellinen verenkierto. Ongelman etiologia vaihtelee, mutta kaikissa tapauksissa on sepelvaltimon toimintahäiriö. Useimmiten häiriö diagnosoidaan ateroskleroottisten muutosten taustalla, jotka aiheuttavat verisuonten supistumista.

Kuten jo todettiin, hoidon puute on täynnä huomattavaa tilan huononemista, mukaan lukien vamma tai edes keskeisen elimen pysäyttäminen. Kansainvälisen ICD-10 IHD: n mukaan I20 - I25 on osoitettu.

Patologian syyt

Sepelvaltimotauti kehittyy, kun lihastarpeet ja sepelvaltimon virtaus ovat epätasapainossa. Prosessi perustuu:

 • Ateroskleroosi valtimot, jos niiden lumen kaventuu 70% tai enemmän.
 • Spasmia muuttumattomista aluksista.
 • Vaurioitunut mikrokytkentä myokardiaalisissa kudoksissa.
 • Veren hyytymisjärjestelmän lisääntynyt aktiivisuus.

Avain on luettelon ensimmäinen syy. Ateroskleroosin kehitys johtuu kolesterolin kertymisestä ja plakkien muodostumisesta verisuoniseinillä. Vähitellen ne kasvavat koko, estäen verenkiertoa. Seuraavana vaiheena on patologisten rakenteiden muutos, halkeamien, repeämien, trombin muodostumisen aktivointi. Jos lumenia estetään 90%: lla, IHD: n tilan merkittävä heikkeneminen havaitaan levossa.

Aiheuttavat tekijät

Vaaralliset merkit ilmestyvät, kun seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Ikä yli 50 vuotta, etenkin miehille.
 • Perinnöllinen alttius.
 • Aktiivinen tupakointi, kun päivässä käytetään yli 10 tupakkatuotteita.
 • Korkea kolesteroli - hyperlipidemia.
 • Historia valtimoverenpainetauti, liikalihavuus, diabetes mellitus.
 • Seisova elämäntapa, liikunnan puute.
 • Tasapainoisen terveellisen ruokavalion puute.

Naisilla voi esiintyä oireita hormonaalisten ehkäisyvalmisteiden pitkäaikaisen käytön seurauksena, stressin taustalla, henkisellä ylivaralla, henkisellä väsymyksellä. Jälkimmäisissä tilanteissa terveysongelmat ratkaistaan ​​paitsi kardiologian, myös neurologian avulla.

Tyypit ja lomakkeet

Sydämen CHD on esitetty useissa versioissa:

 • Yhtäkkiä ilmeni sepelvaltimotauti.
 • Sydänlihaksen sydänlihaskudoksen nekroosi.
 • Ensisijainen pysäytys sähkövakauden rikkomisen seurauksena. Tulos riippuu elvytyksen ajallisuudesta.
 • Angina pectoris Se tapahtuu ensimmäistä kertaa, varhainen infarkti, progressiivinen, vasospasti. Erikseen, empi sepelvaltimoireyhtymä X.
 • Rytmihäiriöt. Veren kulkeutuminen alusten läpi kulmissa johtuu lumen kaventumisesta.
 • Sydämen vajaatoiminta, joka johtuu akuutin happea hapettuvan veren määrittämisestä sepelvaltimoissa.
 • Postinfarktin kardioski- roloosi lihaksen osan kuoleman seurauksena. Syynä on nekroottisten kuitujen korvaaminen sidekudoksella. Tulos - kyvyttömyys vähentää ja krooninen sepelvaltimotauti.

On ehdottoman tärkeää, että sepelvaltimotaudin erilaistumisen diagnosointi suoritettiin mahdollisimman tarkasti. Vain oikealla diagnoosilla lääkäri määrää hoitoasetuksen, joka sopii tietyssä tapauksessa.

oireet

On mahdollista diagnosoida patologia seuraavien klassisten manifestaatioiden mukaan:

 • Sternum-kivut ulottuvat vasemmalle puolelle kaulaan, kyynärvarteen, olkapäähän, käsiin ja alaleukaan. Ehkä epämiellyttävä tunne olkapään alle. Takavarikoihin liittyy yleensä kuristuttavia, sortavia, polttavia tai tukehtuvia kouristuksia. Intensiivisyys riippuu yksilöllisistä ominaisuuksista.
 • Väsymys, yleinen heikkous, huimaus.
 • Lisääntynyt kipu esiintyy fyysisen tai emotionaalisen stressin aikana. Kun täydellinen lepo, tila paranee.
 • Hyökkäyksen kesto vaihtelee 30 sekunnista 10 minuuttiin.
 • Natsroglyseriinin oton jälkeen tapahtuu nopeasti kouristuksia.

Kipu on aineenvaihduntatuotteiden vapautuminen hypoksiaan, hermosektorien ärsytykseen. Taudin ilmentymiä ovat hengenahdistus, joka esiintyy liikunnan aikana. Joskus hengitysvaikeuksia esiintyy rauhallisessa tilassa.

IHD on progressiivinen patologia, joten oireiden voimakkuus kasvaa ajan myötä. Usein näitä oireita täydentää närästys, pahoinvointi ja mahalaukun kuivuminen. Jos paheneminen kehittyy äkillisellä sydämen kuolemalla, tajunnan menetys, laajentuneet oppilaat, ihon sumentuminen ja hengityselinten pysäyttäminen on havaittu. Pohjimmiltaan tällaiset hyökkäykset esiintyvät unen yön aikana.

Tarkka diagnoosi

Yksityiskohtaisen kuvan saamiseksi on tarkoitus tehdä useita tutkimuksia:

 • EKG: n poistaminen sydämen toimintahäiriöiden havaitsemiseksi, rytmihäiriöt. Jos kyseessä on sydänlihaksen patologia tai sen nekroosi, T ja Q hampaissa on vastaavasti muutoksia, ja ST-segmentillä on iskeemisiä vaurioita.
 • Kuormitustestit juoksumatto-testin, polkupyöräergometrian muodossa.
 • Selektiivinen sepelvaltimografiografia, jossa otetaan käyttöön varjoaine ja röntgensäteet aluksiin koettimen avulla.
 • Sydänlihaksen skintigrafia.
 • Tietokonetomografia.
 • Farmakologiset kokeet.
 • Veren biokemiallinen analyysi.

Lisäksi tutkitaan verenpaineen muutoksia hyötonisen komponentin hyvissä ajoin havaitsemiseksi.

Iskeemisen sydänsairauden hoito

Hoidon päätavoitteena on vähentää sydänlihaksen happea ja tarjota sitä aktiivisesti kudoksiin. Tätä käytännön lääketieteellistä ja instrumentaalista tekniikkaa varten.

Seuraavat vaihtoehdot tai niiden yhdistelmät valitaan lääkärin harkinnan mukaan:

 • Liikunta on vähäistä - urheilulajit eivät kuulu, kävelynopeus pienenee, portaiden nousut minimoituvat. Seerontarkasairauden vähäisellä vakavuudella verisuonten vahvistaminen suunnittelee pyöräilyä, uintia ja hiljaista vaellusta läheisille etäisyyksille.
 • Käytetään fysioterapian menetelmiä - vesi- ja hydroaalihoito, hieronta.
 • Lääkkeiden vastaanotto. Lääkärin määräyksen ja määrätyn järjestelmän mukaan ne poistavat taudin oireet vähentämällä beetasalpaajien paineita, jotka laajentavat nitroglyseriinin sepelvaltimoita. Verenkierron parantamiseksi käytä ACE-estäjiä. Jos verihyytymien vaara on olemassa, määrätä aspiriinia. Korkealla kolesterolilla näytetään statiinipohjaisia ​​lääkkeitä.
 • Sepelvaltimotauti. Menetelmässä viitataan minimaalisesti invasiivisiin kirurgisiin toimenpiteisiin, joiden seurauksena - verisuonten lumen laajeneminen. Katetri, johon on kiinnitetty ilmapallo, työnnetään brachial- tai femoraalisen valtimon kautta. Saavuttaessaan patologisen kohdan, kolesteroliplakki ruiskutetaan täyttämällä säiliö. Tämän seurauksena stentin koko kasvaa. Manipulointi suoritetaan röntgenohjauksen alaisena.
  On mahdollista suorittaa menetelmä jousikärjen avulla, joka katetrin poistamisen jälkeen jää alustalle "levittimeksi".
 • Laser-transmyokardiaalinen revaskularisaatio. Suurten ääripäiden on tarkoitus muodostaa alueilla, joilla ei ole riittävää verensiirtoa monille pienille kanaville, jotka syöttävät iskeemisiä kudoksia.
 • Sepelvaltimon ohitusleikkaus. Merkinnät sen tilalle - useiden alusten estäminen kerralla, potilaan ikä.

Jos IHD ilmenee äkillisesti angina päänsärkyä, on tärkeää pystyä tarjoamaan ensiapu. Seuraavat toimet ovat tarkoituksenmukaisia:

 • Fyysisen rasituksen lopettaminen, täydellinen lepo.
 • Käyttämällä rauhoittavaa.
 • Raikasta ilmanottoa.
 • Resorption tabletit nitroglyseriini. Samalla kun ylläpidät spasmin lääkitystä, toista 5 minuutin kuluttua.
 • Jos parannusta ei ole, nitroglyseriini pureskelee aspiriinia (annos 500 mg).
 • Soita ambulanssi olisi välittömästi.

Ravitsemus CHD: lle

Iskeemisessä taudissa ensiarvoisen tärkeää on asianmukaisesti järjestetty ruokavalio. Samanaikaisesti he ymmärtävät seuraavat tavoitteet:

 • Normalisoidaan veren lipidiprofiili.
 • Estä sepelvaltimotauti.
 • Estää verenpaineen kasvua.
 • Vähentää veren tiheyttä ja viskositeettia.
 • Säilytä sydänlihaksen sävy.

Tehtävien suorittamiseksi on suositeltavaa noudattaa seuraavia ruokavalioita:

 • Rajaa kolesterolia sisältäviä elintarvikkeita. Sulje pois ruokavalion eläinrasvat, voi, liha-astiat käyttää enintään kolme kertaa viikossa vain kiehumisen tai hauduttamisen jälkeen. Läsnäolo sivutuotteissa, kalaja ja katkarapuja, kermavaahtoa ei voida hyväksyä. Maitotuotteiden rasvapitoisuus saa olla enintään 1%. Sallittu 1 muna viikossa.
 • Täysin luopua alkoholista, kakkuista, kakkuista, hiilihappopitoisista juomista.
 • Painopiste olisi asetettava meri- kaloihin, jotka paistetaan paistamalla, keittämällä, ruiskamalla.
 • Hedelmien ja vihannesten osuuksien tulisi olla vähintään 3 vuorokautta (mieluiten oranssit ja punaiset lajikkeet hallitsevat). Pienennä perunan kulutusta.
 • Viljoista etusijalle kaurajauho, tattari, vehnä. On suositeltavaa lisätä leseet viljaan ja keittoihin.
 • Jätteiden säilöntä, puolivalmiit tuotteet johtuen nitriitin läsnäolosta, kaventamalla aluksia.
 • Suolan määrä päivässä pienennetään 5 grammaan lisäämällä sitä vain valmiisiin aterioihin. Vahvista maku mausteilla.
 • Veren ohentamiseksi noudatetaan juomavaraa, joka kuluttaa vähintään 1,5 litraa puhdasta vettä päivässä. Voit laimentaa sen kompoteilla, mehuilla, maitojuomilla.
 • Lisää sydänlihaksen sävyä syövät lehtivihreää, pähkinää, merikalaa, sieniä ja juureksia.

Komplikaatiot ja seuraukset

IHD on äärimmäisen vaarallinen johtuen akuutin sydämen vajaatoiminnan, sepelvaltimon kuoleman, suuresta riskeestä. Spasmin kuolemaan johtanut aika ei ylitä 6 tuntia. Muita negatiivisia vaihtoehtoja ovat sydäninfarkti, aivojen rakenteiden aliravitsemus, aivohalvaus. Jälkimmäinen puolestaan ​​herättää usein hemipareesiin terveitä lihaskudoksia hermoston rakenteiden vaurioitumisen vuoksi.

Ehkäisy, kliiniset ohjeet

Sepelvaltimotautien tehokas ehkäisy on ruokavalio ja kunnollinen elämäntapa mitattuna fyysisellä aktiivisuudella. Erityistä huomiota kiinnitetään asianmukaiseen lepoon ja nukkumiseen. Jos potilaalla on riski sairastua sepelvaltimotautiin, on suositeltavaa suunnitella lipidiä alentavia lääkevalmisteita, jotka perustuvat statiiniin.

Ennuste, kuinka paljon elää

Seuraavat tosiasiat puhuvat epäedullisesta patologiasta:

 • Sepelvaltimon taudin kehittyminen valtimoiden verenpaineen taustalla.
 • Vaikeiden lipidihäiriöiden, diabeteksen esiintyminen.

Tautia ei voida täysin poistaa, mutta ylläpitohoitolla on mahdollista hidastaa tilan heikkenemistä ja elää vanhuuteen asti. Potilaille annetaan vamma, jos sydäninfarkti on diagnosoitu tai suora revascularisaatio on suoritettu.

Lääkärinlausunto

Jopa tällaisella diagnoosilla kuin IHD, et voi antaa täydellistä elämää. Menestyksen tärkein edellytys on patologian tunnistaminen sen ensimmäisistä oireista, lääkäreiden suositusten tiukka noudattaminen, ruumiinpainon hallinta, päivittäinen ruokavalio ja paineen vaihteluiden seuranta. Jos vasta-aiheita ei ole, hoito-ohjelmaa täydennetään kansantaloudellisilla menetelmillä ja saadaan kattava tulos.

Sepelvaltimotauti (CHD) - CHD: n oireet, syyt, tyypit ja hoito

Hyvä päivä, rakkaat lukijat!

Nykyisessä artikkelissa keskustelemme kanssasi sellaisen taudin kuin iskeeminen sydänsairaus (CHD) sekä sen oireet, syyt, luokittelu, diagnoosi, hoito, kansanhoito ja CHD: n ehkäisy. Joten...

Mikä on sepelvaltimotauti?

Sepelvaltimotauti (CHD) on patologinen tila, jolle on ominaista riittämättömät verenkierrot ja siten hapen sydänlihaksen (sydänlihaksen).

Sepelvaltimotautian synonyymit - Sydänsairaus (CHD).

Sepelvaltimotautien pääasiallinen ja yleisin syy on sepelvaltimotautien ateroskleroottisten plakkien ulkonäkö ja kehittyminen, jotka rajoittavat ja joskus päällekkäin verisuonien kanssa, mikä häiritsee normaalia verenvirtausta.

IHD: hen liittyy yleensä angina pectoris, sydämen rytmihäiriöt, mutta joskus se voi johtaa sydäninfarktiin, äkilliseen sydämenpysähdykseen ja kuolemaan.

Taudin yleisyys

Sepelvaltimotauti on yksi yleisimmistä sydän- ja verisuonijärjestelmän sairauksista, joka monissa maissa on tullut varsin usein väestön vammaisuuden ja kuolleisuuden syyksi, jonka osuus on noin 30%.

Lääkärit huomaavat, että sepelvaltimotauti kuolleisuus miehillä on yleisempää kuin miehillä, suhteet ovat vastaavasti 1: 2 ja 1: 3. Ero johtuu naispuolisista sukupuolihormoneista, jotka estävät jossain määrin ateroskleroosin kehittymistä naisilla, ja siksi vaihdevuosien puhkeamisen jälkeen vaihdevuosien jälkeen naisten sydänkohtausten määrä kasvaa yleensä.

Useimmiten sepelvaltimotauti havaitaan kehittyneiden maiden (Amerikka, Eurooppa) asukkaille, mikä liittyy ensisijaisesti ravitsemukseen - vähälihalle alttiiden ja haitallisten elintarvikkeiden, geneettisesti muunnettujen organismien ja stressin käyttöön. Näiden tilastojen ymmärtämiseksi, artikkelissa hieman myöhemmin, luetaan CHD: n kehittämisjärjestelmä.

Toinen tekijä, mutta joka alkaa ensimmäisestä, on henkilön ikä. Harjoittelu osoittaa, että sitä vanhempi henkilö, sitä suurempi riski sairastua sepelvaltimotauti. Tämä edistää monien vuosien kertymistä "huonoon" kolesteroliin ja muihin huonosti hyödyllisiin ja haitallisiin aineisiin.

CHD-kehitys

Jotta ymmärtäisimme sepelvaltimotaudin kehityksen mekanismin, tekisimme pienen eron.

Joten ihmiskehossa on sellainen aine kuin - kolesteroli. Siinä on monia tarkoituksia, mutta yksi tärkeimmistä on solukalvojen suojaava toiminto. Tämä aine itsessään ei voi levitä koko kehoon ja täyttää tehtävänsä, joten kuljetusroolia ovat kuljettajat proteiinit (apolipoproteiinit), jotka tuottavat kolesterolia veren kautta kaikille elimille.
Apolipoproteiinit voivat olla eri tyyppisiä - korkean tiheyden (HDL), matala tiheys (LDL), hyvin alhainen tiheys (VLDL) ja chylomikroneja, riippuen kohde / elin, johon kolesteroli on tarkoitus toimittaa.

Pienitiheyksiset lipoproteiinit (LDL) eivät ole kovin laadukkaita - koska ne liikkuvat veren avulla, ne saostuvat kiinni verisuonten seinämiin. Tarkempaan kuvaan tästä kuvasta katso seuraava kuva:

Lisäksi ne vähitellen kertyvät verisuonten seinämille, ne muodostavat ateroskleroottisia plakkeja, ja mitä suurempi plakki, sitä vähemmän verisuonten lumenia ja huonompi verenkierto tapahtuu. Lisäksi joissakin tilanteissa plakin, joka on hyytymistä kolesterolista, rasvoista, verestä ja muista aineista, irtoaa aluksen seinämästä ja alkaa liikkua sen mukana verenkierrossa. Ja paikassa, jossa aluksen lumen on pienempi kuin plakki, alus on päällekkäin ja kehon elin tai osa, joka jää edelleen pois verenkierrosta, ei saa tarvittavaa ravintoa ja alkaa kuolla.

Vaarallisimmin tämä prosessi ilmenee aivojen alueella, mikä aiheuttaa aivohalvauksen.

Kääntäkäämme nyt itse CHD: n kehitykseen.

Sydän, kuten me kaikki tiedämme, on henkilön "moottori", jonka yksi tärkeimmistä tehtävistä on pumpata verta koko kehossa. Kuitenkin, kuten auton moottori, ilman tarpeeksi polttoainetta, sydän pysähtyy toimimasta normaalisti ja voi pysähtyä.

Polttoaineen toiminta ihmiskehossa toimii - verta. Veri toimittaa elimistölle kaikki elimet ja elimistön osat happea, ravinteita ja muita aineita, jotka ovat välttämättömiä normaalille toiminnalle ja elämälle.

Sydämen verenkierto (sydänlihasta) tapahtuu kahden sepelvaltimon kautta, jotka poikkeavat aortasta. Sepelvaltimot, jotka on jaettu lukuisiin pieniin astioihin, taipuvat koko sydänlihaksen ympäri ruokkimaan sen kaikkia osia.

Jos jokin sepelvaltimoiden haarojen lumen tai tukkeuman lasku on heikentynyt, sydänlihaksen osa jää ilman ruokaa ja happea, sepelvaltimotaudin kehittyminen alkaa tai koska sitä kutsutaan myös sepelvaltimotautiksi (CHD). Mitä suurempi valtimo on tukossa, sitä pahempi on taudin vaikutukset.

Taudin puhkeaminen ilmaantuu tavallisesti kipuun rintalastan takana voimallisen fyysisen rasituksen aikana (juoksu ja muut), mutta ajan myötä, jos mitään ei tapahdu, kipu ja muut IHD: n merkit alkavat kummitella ihmistä edes lepoaikana. Joitakin CHD-merkkejä ovat myös - hengenahdistus, turvotus, huimaus.

Tietenkin edellä kuvattu sepelvaltimon taudin kehitysmalli on hyvin pinnallinen, mutta se heijastaa patologian ydintä.

CHD - ICD

ICD-10: I20-I25;
ICD-9: 410 - 414.

Sepelvaltimotauti oireet

Ensimmäiset merkkejä CHD: stä ovat:

 • Korkea verenpaine;
 • Kohonnut verensokeri;
 • Korotettu kolesteroli;
 • Hengenahdistus fyysisen rasituksen aikana.

Sepelvaltimotautien tärkeimmät oireet taudin muodon mukaan ovat:

 • Angina pectorikselle on tunnusomaista rintakehän takana oleva puristuskipu (joka voi antaa kaulan vasemman puolen, vasemman olkapään tai käden), hengästyneisyyden fyysisen rasituksen aikana (nopea kävely, juoksu, portaiden kiipeäminen) tai tunne stressi, kohonnut verenpaine, takykardia;
 • Rytmihäiriömuoto - johon liittyy hengenahdistus, sydämen astma, keuhkoödeema;
 • Sydäninfarkti - henkilö kehittyy voimakkaan kivun takia rintalastan takana, jota tavanomaiset kipulääkkeet eivät vapauta;
 • Oireeton muoto - henkilöllä ei ole selviä merkkejä, jotka osoittavat CHD: n kehittymistä.
 • Yleinen heikkous, huonovointisuus;
 • Edema, pääasiassa alaraajoista;
 • Huimaus, tietoisuuden pilkkoutuminen;
 • Pahoinvointi, joskus oksentelu;
 • Paljon hikoilu;
 • Pelko, ahdistus, paniikki;
 • Jos otat nitroglyseriiniä kivuliain hyökkäyksissä, kipu vähenee.

Sydänsairauden syyt

Suurin ja yleisin syy kehityshäiriöiden kehittymiseen on ateroskleroosi, jonka mekanismi, josta puhumme artikkelin alussa, kohdassa "Kehitys CHD". Lyhyesti sanottuna ydin on ateroskleroottisten plakkien läsnäolo sepelvaltimoissa, kaventamalla tai kokonaan estämällä veren pääsy sydänlihaksen tiettyyn alueeseen (sydänlihasta).

Muita CHD: n syitä ovat:

 • Syöminen epäterveellisistä ja haitallisista elintarvikkeista - pikaruokaa, virvoitusjuomia, alkoholijuomia jne.;
 • Hyperlipidemia (veren lipidien ja lipoproteiinien kohonneet tasot);
 • Sepelvaltimoiden tromboosi ja tromboembolisuus;
 • Sepelvaltimoiden kouristukset;
 • Endoteelin toimintahäiriö (verisuonten sisäseinä);
 • Veren hyytymisjärjestelmän lisääntynyt aktiivisuus;
 • Verisuonien vahingoittuminen infektiolla - herpesvirus, sytomegalovirus, klamydia;
 • Hormonaalinen epätasapaino (vaihdevuodet, kilpirauhasen vajaatoiminta ja muut olosuhteet alkavat);
 • Aineenvaihduntahäiriöt;
 • Perinnöllinen tekijä.

Suurten verenkiertohäiriöiden riski kasvaa seuraavilla ihmisillä:

 • Ikä - sitä vanhempi henkilö, sitä suurempi riski sairastua sepelvaltimotautiin;
 • Huonoja tapoja - tupakointi, alkoholi, huumeet;
 • Huono ruoka;
 • Istuma-elämäntapa;
 • Altistuminen usein stressille;
 • Miespuolinen sukupuoli;
 • Valtimonopeus (hypertensio);
 • lihavuus;
 • Diabetes mellitus;
 • Takykardia.

CHD-luokitus

CHD: n luokitus tapahtuu muodossa:
1. Angina pectoris:
- Angina pectoris:
- - ensisijainen;
- - Stabiili, ilmauksella toiminnallinen luokka
- epästabiili angina pectoris (Braunwald-luokitus)
- vasospastinen stenokardia;
2. Rytmihäiriömuoto (karakterisoi sydämen rytmihäiriö);
3. sydäninfarkti;
4. Postinfarkti sydänkipu;
5. Sydämen vajaatoiminta;
6. Äkillinen sepelvaltimotauti (ensisijainen sydänpysähdys):
- Äärimmäinen sepelvaltimotauti, jolla on onnistunut elvytys;
- äkillinen sepelvaltimon kuolema, johon liittyy kohtalokas lopputulos;
7. CHD: n oireeton muoto.

CHD: n diagnoosi

Sepelvaltimotauti diagnosoidaan käyttäen seuraavia tutkimusmenetelmiä:

Iskeeminen sydänsairaus (CHD)

Miten iskeeminen sydänsairaus hoidetaan? Sepelvaltimotautihoidon hoito suoritetaan vasta sen jälkeen, kun taudin perusteellinen diagnoosi ja sen muoto on määritetty, koska Hoidon menetelmä ja siihen tarvittavat keinot riippuvat IHD: n muodosta.

Sepelvaltimotaudin hoito sisältää yleensä seuraavat hoidot:

1. liikunnan rajoittaminen;
2. Huumeidenkäsittely:
2.1. Ateroskleroottinen hoito;
2.2. Hoitohoito;
3. ruokavalio;
4. Kirurginen hoito.

1. Rajoita liikuntaa

Kuten jo tiedämme, rakkaat lukijat, IHD: n tärkein asia on riittämätön veren syöttäminen sydämeen. Veren riittämättömyyden takia tietenkin sydän ei saa tarpeeksi happea, samoin kuin erilaiset aineet, jotka ovat välttämättömiä normaalin toiminnan ja toiminnan kannalta. Samaan aikaan sinun on ymmärrettävä, että liikunnan aikana kehossa, rinnakkain kasvaa kuormitus sydämen lihaksen, joka toisinaan haluaa saada lisää osaa verta ja happea. Luonnollisesti, koska jos IHD-verestä ei riitä, kuormituksen alla tämä puute muuttuu entistä kriittisemmäksi, mikä osaltaan parantaa taudin kulkua lisääntyneiden oireiden muodossa äkilliseen sydämenpysähdykseen asti.

Harjoittelu on välttämätöntä, mutta se on jo kuntoutuksen vaiheessa taudin akuutin vaiheen jälkeen ja vain lääkärin määräämällä tavalla.

2. Lääkehoito (iskeemisen sydänsairauden lääkkeet)

Se on tärkeää! Ennen kuin käytät huumeita, muista kuulla lääkärisi kanssa!

2.1. Anti-ateroskleroottinen hoito

Viime aikoina sepelvaltimotaudin hoidossa monet lääkärit käyttävät seuraavia kolmea huumeiden ryhmää - verihiutaleiden, β-salpaajien ja kolesterolia alentavia (kolesterolia alentavia) lääkkeitä:

Verihiutaleiden aiheuttajat. Estämällä erytrosyyttien ja verihiutaleiden aggregaatiota, verihiutaleita vähentävät aineet minimoivat niiden tarttumisen ja laskeutumisen verisuonien sisäseinämiin (endoteeli), parantavat verenkiertoa.

Seuraavat lääkkeet voidaan erottaa verihiutaleiden välityksellä: asetyylisalisyylihappo ("aspiriini", "Atsekardol", "tromboli"), "klopidogreeli".

p-salpaajat. Beetasalpaajat vähentävät sydämen lyöntitiheyttä (HR), mikä vähentää sydämen kuormitusta. Lisäksi sydämen lyöntitiheyden pienentyminen vähentää myös happikulutusta johtuen sepelvaltimotaudin kehittymisestä. Lääkärit huomaavat, että β-adrenergisten salpaajien säännöllisellä käytöllä parannetaan potilaan laatua ja elinajanodotetta, koska Tämä huumeiden ryhmä tukahduttaa monia CHD: n oireita. Sinun on kuitenkin oltava tietoinen siitä, että vasta-aiheet β-salpaajien saamiseksi ovat sellaisten kouristusten esiintyminen kuin keuhkoastma, keuhkojen sairaudet ja krooninen obstruktiivinen keuhkosairaus (COPD).

Seuraavat lääkkeet voidaan erottaa β-adrenergisten salpaajien joukossa: bisoprololi (Biprol, Kordinorm, Niperten), karvediloli (Dilatrend, Koriol, (Talliton)), metoprololi (Betalok, Vazokardin, Metocard "," Egilok ").

Statiinit ja fibraatit ovat hypocholesterolemic (kolesterolin alentava) lääkkeitä. Nämä huumeiden ryhmät vähentävät veren "huonon" kolesterolin määrää, vähentävät verisuonien seinämien ateroskleroottisten plakkien lukumäärää sekä estävät uusien plakkien esiintymisen. Yhdistetty statiinien ja fibraattien käyttö on tehokkain tapa torjua kolesterolitasoja.

Fibraatit myötävaikuttavat HDL: n (high density lipoprotein, HDL) kasvuun, joka tosiasiallisesti torjuu LDL-proteiinia (low density lipoprotein, LDL), ja kuten sinä ja tiedän, se on LDL, joka muodostaa ateroskleroottiset plakit. Lisäksi fibraatteja käytetään dyslipidemian (IIa, IIb, III, IV, V) hoidossa, alentavat triglyseriditasoa ja mikä tärkeintä - minimoidaan sepelvaltimotautien kuolemantapausten prosenttiosuus.

Fibraatteja ovat seuraavat lääkkeet - "Fenofibrate".

Stabiineilla, toisin kuin fibraateilla, on suora vaikutus LDL: ään, alentamalla sen määrä veressä.

Statiinien joukosta voidaan erottaa seuraavat lääkkeet: "Atorvastin", "Lovastatin", "Rosuvastin", "Simvastatin".

Veren kolesterolin määrä CHD: ssä tulisi olla 2,5 mmol / l.

2.2. Tukihoito

Nitraatteja. Niitä käytetään vähentämään sydämen työn esijännitystä laajentamalla verisuonten verisuonten ja veren kertymistä estämällä siten yksi sydänsairauden tärkeimmistä oireista - angina pectoris, joka ilmenee hengenahdistukseksi, raskaudenaikaisena ja puristava kipu rintalastan takana. Erityisesti vakavien anginahäiriöiden lievittämiseksi on viime aikoina käytetty onnistuneesti nitroglyseriinin laskimonsisäistä tippumista.

Nitraatteja voidaan erottaa seuraavista lääkkeistä: "Nitroglyseriini", "Isosorbide mononitraatti".

Vastaavuudet nitraattien käyttöön ovat matala verenpaine - alle 100/60 mmHg. Art. Sivuvaikutuksista voidaan havaita päänsärky ja verenpaineen lasku.

Antikoagulantteja. Ne estävät verihyytymien muodostumista, hidastavat olemassa olevien verihyytymien kehittymistä ja estävät fibriinifilamenttien muodostumista.

Seuraavat lääkkeet voidaan erottaa antikoagulanttien joukosta: hepariini.

Diureetit (diureettiset lääkkeet). Osallistu liiallisen nesteen nopeutettuun eliminointiin kehosta johtuen verenkiertävän tilavuuden vähenemisestä, mikä vähentää sydämen lihasten kuormitusta. Diureetteja voidaan erottaa kahdesta huumeiden ryhmästä - silmukka ja tiatsidi.

Loop-diureetteja käytetään hätätilanteissa, kun nesteestä kehosta on poistettava mahdollisimman nopeasti. Ryhmä loop-diureetteja vähentää Na +: n, K +, Cl-: n reabsorptiota Henle-silmukan paksuudelle.

Loop-diureetteja voidaan erottaa seuraavista lääkkeistä: "Furosemidi".

Tiatsididiureetit vähentävät Na +: n, Cl-: n reabsorptiota Henle-silmukan paksuiseen osaan ja nefronin distaalisen tubuluksen alkuosaan sekä virtsan uudelleenabsorptio, säilyttävät elimistössä olevan kalsiumin (Ca2 +). Tiatsididiureetit, joilla on korkea verenpaine, minimoivat sydän- ja verisuonijärjestelmän sepelvaltimotautien komplikaatioiden kehittymisen.

Tiatsididiureettien joukossa voidaan erottaa seuraavat lääkkeet: "Hypothiazide", "Indapamide".

Rytmihäiriölääkkeet. Edistää sydämen sykkeen (HR) normalisointia, mikä parantaa hengitysteiden toimintaa, helpottaa sepelvaltimotautien kulkua.

Rytmihäiriölääkkeistä voidaan erottaa seuraavat lääkkeet: "Aymalin", "Amiodarone", "Lidocaine", "Novokainamid".

Angiotensiini-konvertoivan entsyymin (ACE) estäjät. ACE: n estäjät estävät angiotensiini II: n muuntamisen angiotensiinistä I estäen verisuonten kouristuksia. ACE: n estäjät normalisoivat myös verenpainetta, suojaavat sydämen ja munuaisten patologisista prosesseista.

ACE-estäjistä voidaan erottaa seuraavat lääkkeet: kaptopriili, lisinopriili, enalapriili.

Sedatiiviset valmisteet. Käytetään hermoston rauhoittavana vaikutuksena, kun sydämen sykkeen syy on tunnehäiriö, stressi.

Levottomien lääkkeiden joukosta voidaan erottaa: "Valerian", "Persen", "Tenoten".

3. Ruokavalio sepelvaltimotautille

CHD: n ruokavaliolla pyritään vähentämään sydämen lihasten kuormitusta (sydänlihasta). Tätä varten ruokavalio rajoittaa veden ja suolan määrää. Myös ateroskleroosin kehittymistä edistävät tuotteet, jotka löytyvät TOP 10: n haitallisista elintarvikkeista, suljetaan pois päivittäisestä ruokavaliosta.

Merkittävää CHD: n ruokavaliota voidaan erottaa:

 • Ruoan kaloripitoisuus - 10-15% ja lihavuus 20% vähemmän kuin päivittäinen ruokavalio;
 • Rasvan määrä on enintään 60-80 g / vrk;
 • Proteiinien määrä on enintään 1,5 g / kg ihmisen paino / päivä;
 • Hiilihydraattien määrä - enintään 350-400 g / vrk;
 • Suolan määrä - enintään 8 g / vrk.

Mitä ei voi syödä CHD: n kanssa?

 • Rasvaiset, paistetut, savustetut, mausteiset ja suolainen elintarvikkeet - makkarat, makkarat, kinkku, rasvaiset maitotuotteet, majoneesi, kastikkeet, ketchupit jne.;
 • Rasvat, rasvaiset lihat (sianliha, kotka ankka, hanhi, karppi ja muut), voita, margariinia;
 • Runsaasti kaloreita sisältäviä elintarvikkeita sekä helposti sulavia hiilihydraatteja sisältäviä elintarvikkeita - suklaata, kakkuja, leivonnaisia, karkkia, vaahtokarkkeja, marmeladia, hilloja ja hilloja.

Mitä voin syödä CHD: llä?

 • Eläinperäiset elintarvikkeet - vähärasvaiset lihat (vähärasvainen kana, kalkkuna, kala), vähärasvainen raejuusto, munanvalkuainen;
 • Jyvät - tattari, kaurapuuro;
 • Vihannekset ja hedelmät - enimmäkseen vihreät vihannekset ja oranssi hedelmät;
 • Leipomotuotteet - rukiin tai leseen leipä;
 • Juoma - kivennäisvesi, rasvaton maito tai kefiiri, makeuttamaton tee, koivu ja vaahteramut.

Lisäksi CHD: n ruokavaliolla pitäisi myös pyrkiä eliminoimaan liiallisia määriä ylimääräisiä kiloja (lihavuus), jos ne ovat läsnä.

Iskeemisen sydänsairauden hoidossa M.I. Pevzner kehitti lääketieteellisen ravitsemusjärjestelmän - ruokavalio nro 10c (taulukko nro 10c).

vitamiinit

Ravintoon on myös keskityttävä lisäämään vitamiinien C (askorbiinihappo), E (tokoferoli), B3 (PP - niasiini, nikotiinihappo), B6 ​​(pyridoksiini), B11 (L-karnitiini) ja P (rutiini ja muut bioflavonoidit ). Nämä vitamiinit, erityisesti C ja P, vahvistavat verisuonten seinämää ja estävät kolesterolikertymät niissä, ts. ateroskleroottisten plakkien muodostuminen.

Askorbiinihappo edistää myös "huonon" kolesterolin ja sen poistamisen kehon nopeaa hajoamista.

Mutta D-vitamiinia (kalsiferolia) on vähennettävä kulutuksessa.

4. Iskeemisen sydänsairauden kirurginen hoito

Sepelvaltimotautihoidon kirurgisia menetelmiä voidaan erottaa:

Sepelvaltimon ohitussiirto (CS), erityisesti sepelvaltimon ohitussiirto (CABG). Menetelmän ydin koostuu sepelasäiliön kytkemisestä vahingoittuneen alueen alapuolella ulkoisten verisuonten kanssa. "Shunt" -menetelmänä käytetään yleensä suurta saphenous-laskimoa.

Balloon angioplasty. Menetelmän ydin pohjautuu erityisen säiliön (sylinterin) kavennetun lumen paikalle sijoittamiseen, johon myöhemmin syötetään ilmaa. Ateroskleroottisten plakkien aiheuttaman paineen vuoksi ilmalla oleva ilmapallo puristaa ne ulos, minkä jälkeen se puhalletaan uudelleen ja otetaan pois aluksesta.

Koska pallo-angioplastin jälkeen on korkea riski verisuonen lumen uudelleen kaventumi- sesta, stentti sijoitetaan tähän paikkaan, ts. suoritetaan aluksen stentti.

Stenttaus. Menetelmän ydin perustuu erikoistentin stentin patologisesti kavennet- tuun valtimovaluun - metallikehykseen, joka lisää valtimovaluutta ja estää sen uudelleen kaventamisen.

Kirurginen hoito ilmapalloelementin ja stenttien muodossa suoritetaan angiografian ohjauksessa.

Hoitoennuste

Elpymisen ennuste riippuu pitkälti ajoissa lääkärintarkastuksesta, perusteellisesta diagnoosista ja IHD: n asianmukaisesta hoidosta.

Äärimmäisessä tapauksessa, jos lääkärit eivät anna hyvää ennustetta elpymiselle, älä epäpeile, voit aina pyytää apua Herralta, joka selvästi osaa auttaa niitä, jotka kääntyvät Hänen luokseen. Sillä ei ole mitään, että se on kirjoitettu: "Sillä jokainen, joka kutsuu Herran nimeä, pelastuu" (Room. 10:13).

CHD folk korjaustoimenpiteiden hoito

Se on tärkeää! Ennen kuin käytät IHD: n kansanvastaisia ​​lääkkeitä, muista kuulla lääkärisi kanssa!

Hawthorn ja motherwort. Kaada termos 1 rkl. lusikka morsian ja 1 rkl. lusikalla äyriäisruiskua, kaada sitten 250 ml kiehuvaa vettä. Annetaan väliaine seistä muutaman tunnin ajan, sitten kasta sitä ja juo 2 rkl. lusikat 3 kertaa päivässä, 30 minuuttia ennen aterioita. Työkalun tehokkuus kasvaa lisäämällä rypäleen liemiä.

Piparjuuri, porkkana ja hunaja. Ravista piparjuuri, jotta se 2 rkl. lusikalla ja kaada se lasillisella kiehuvaa vettä. Sen jälkeen sekoitetaan piparjuurikantaa 1 kuppi tuoretta puristettua porkkana mehua ja 1 kuppi hunajaa, sekoita kaikki perusteellisesti. Juo tarpeeksi 1 rkl. lusikka, 3 kertaa päivässä, 60 minuuttia ennen aterioita.

Piparjuuri. Tee sekoitus 1 tl raastettua piparjuuri ja 1 tl hunajaa, joka pitäisi syödä 1 kertaa päivässä vedellä. Hoidon kesto on 45 päivää.

Kokoelma 1. Tee kokoelma seuraavia ainesosia murskatussa muodossa - 2 rkl. lusikat ruokohelmet auringonkukka, keltaisuus ja tilli siemeniä sekä 1 rkl. lusikat lehdet lehdet. Sekoita kaikki perusteellisesti ja kaada 1 rkl. lusikka kerää lasia kiehuvaa vettä, sitten peitä säiliö, varattu tunnin ajan kiinni, kantaa ja ota infuusiota 100 g, 6 kertaa päivässä, 30 päivää, 30 minuuttia ennen aterioita.

Kokoelma 2. Kerää seuraavista ainesosista murskatussa muodossa - 50 g kellanruskea kukkia, 30 g vuorikiipeilyä ja 20 g hevoseläinten ruohoa. Sekoita kaikki perusteellisesti, sitten 2 rkl. kaada 250 g kiehuvaa vettä, peitä tuote ja varoita infuusiota noin 2 tuntia. Jälkeen, tyhjennä tuote ja juo 1 sipiä päivän aikana.

Kokoelma 3. Tee kokoelma seuraavia ainesosia murskatussa muodossa - 2 rkl. lusikat kellopuukukkaista ja misteli lehdistä sekä 1 rkl. lusikallinen kumun siemeniä, valerianjuustoa, sitruunan balsamilevää ja perwinkle-yrttejä. Sekoita kaikki perusteellisesti ja kaada 1 rkl. lusikalla lasia kiehuvaa vettä, peitä sitten säiliö, varattu tunnin ajan, kiristä ja ota infuusiota 100 g, 2 kertaa päivässä, aamulla ja illalla, 30 minuuttia ennen aterioita.

Kokoelma 4. Kerää seuraavista ainesosista murskatussa muodossa - 100 g kellertävää kukkia, 100 g kamomillaa, 50 g koivunlehteä, 50 g heinää ruohoa, 50 g hevosen kastanjapuita ja 50 g vehnäsavun rhizomia. Sekoita kaikki perusteellisesti, minkä jälkeen 1 teelusikallinen keräys kaada 250 g kiehuvaa vettä, peitä tuote ja annetaan annostelua 30 minuuttia. Jälkeen, tyhjennä tuote ja lämmitä 100 g, kaksi kertaa päivässä, aamulla tyhjään vatsaan ja ennen nukkumaanmenoa.

Sepelvaltimotautien ehkäisy

Sepelvaltimotaudin ehkäiseminen sisältää seuraavat suositukset:

 • Kieltää hyödytön ja haitallinen ruoka tai ainakin minimoi sen käyttö;
 • Kokeile ruokavaliota, anna etusija vitamiinien ja hivenaineiden kanssa rikastetuille tuotteille - tuoreet vihannekset ja hedelmät;
 • Anna alkoholia, tupakointi;
 • Siirrä enemmän, istumalla työtä tekemällä harjoituksia työpaikalla;
 • Älä jätä sydän- ja verisuonijärjestelmän sairauksia, jotta ne eivät kehittyisi krooniseksi;
 • Katso painosi;
 • Vältä työskennellä lisääntyneen tunnejännityksen takia, varsinkin jos olet hyvin huolissasi vaikeista tilanteista - tarvittaessa muutat työpaikkoja;
 • Yritä saada rauha ympärillä olevien ihmisten kanssa, varsinkin perheessä.

Lue Lisää Aluksia